Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi eylülde güçlü toparlandı: Ekonomik aktivite yeni siparişlerle canlanıyor

2023 yılı Eylül ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,0 puan artış kaydederek 51,2 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü.

Bu dönemde Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 7,0 puan birden artış kaydederek 53,6 seviyesine yükselirken, Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 1,6 puan hız kaybederek 50,1 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

Önceki ay sert bir gerileme yaşayan sanayi sektöründe Eylül ayı siparişlerinde kaydedilen hızlı artış neticesinde gözle görünür bir toparlanma gerçekleşmiştir. Hizmet sektöründe ise iş hacminin durağan görüntüsü bu dönemde de sürmüş ve böylece endeksin artış hızında düşüş gözlenmiştir.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 51,2 seviyesinde gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi ekonomik aktiviteye yönelik canlı görünümün 2023 yılı Eylül ayında da sürdüğüne işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre 7,0 puan artarak 53,6 seviyesine yükselmiştir.

Bu dönemde önceki aya göre 11,4 puan artarak 52,6 seviyesine yükselen yeni siparişler alt endeksi, sektör genelinde gözlenen toparlanmanın belirleyicisi olmuştur.

65,8 puan seviyesinde gerçekleşen girdi alımları güçlü seyrini bu dönemde de sürdürürken, 6,9 puanlık artışına karşın 47,3 seviyesinde gerçekleşen üretim alt endeksi durağan bir görüntü arz etmiştir.

Önceki aya göre 1,0 puan artarak 50,7 seviyesine yükselen nihai mal stoku alt endeksi bu döneme ilişkin pozitif bir görüntü sunarken, 8,3 puan artarak 55,9 seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi de Ağustos döneminde firmaların mal ve hizmet tedarikinde yaşanan aksaklıkların ortadan kalktığına işaret etmiştir.

Geçtiğimiz iki aylık süreçte referans değer altında seyrederek daralmaya işaret eden istihdam alt endeksi, önceki aya göre 11,0 puan birden artarak 55,3 seviyesine yükselmiş ve bu dönemde sektör genelinde emek talebi yeniden artış kaydetmiştir.

Bu gelişmelerle birlikte Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 53,6 seviyesine yükselmiş ve sektöre yönelik aktivitenin yeniden canlandığına işaret etmiştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2023 yılı Eylül ayında önceki aya göre 1,6 puan azalarak 50,1 seviyesine gerilemiştir.

Bu dönemde iş hacmi alt endeksi önceki aya göre 6,3 puan azalış kaydetmiş ve 41,9 seviyesinde gerçekleşerek negatif görüntüsünü sürdürmüştür. Önceki aya göre 0,2 puanlık cüzi bir azalış gözlenmesine karşın, 67,5 puanlık seviyesiyle girdi alımlarının pozitif görünümü devam etmiştir.

Önceki aya göre 4,3 puan azalarak 43,9 seviyesine gerileyen nihai mal stoku alt endeksi bu döneme ilişkin olumsuz bir görünüm arz ederken, 2,1 puanlık artışına rağmen 48,3 seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi de mal ve hizmet tedarikine ilişkin negatif bir işaret sunmuştur.

İstihdam alt endeksi ise önceki aya göre 2,2 puan artış kaydederek 49,4 seviyesinde gerçekleşmiş ve referans değer altında kalarak emek talebinin azaldığına işaret etmiştir.

Söz konusu gelişmeler neticesinde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 50,1 puanlık seviyesiyle Eylül ayına ilişkin durağan bir görüntü sunmuştur.

“Ağustos ayında kaydedilen daralmanın ardından bu dönemde yeniden artışa geçen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, Eylül ayında ekonomik aktivitenin canlılığına dair oldukça olumlu sinyaller vermiştir. Bununla birlikte Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, son 7 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşerek Bileşik Endeks’teki artışı sınırlandırmıştır. Böylece SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın 3’üncü çeyreğine ilişkin 50,8 puanlık ortalamasıyla ekonomik büyümenin devam ettiğine işaret etmiştir. Bununla birlikte yılın önceki iki çeyrek ortalamalarının gerisinde kalarak, bu dönemde artış hızının ivme kaybettiğinin sinyalini vermiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir