Mehmet Şimşek’ten bir altın hamlesi daha

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 1 gramdan daha az altın üretimini yasaklamasının ardından bir hamle daha geldi. Cumhurbaşkanı kararıyla altın ve altın ürünleri ithal edenlere yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde işlenmemiş altın ithalatı yüzde 180 artarak 19,4 milyar dolar oldu.

Son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak isteyen iktidar harekete geçti.

YÜZDE 20 EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK GETİRİLEN ÜRÜNLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı ve bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bazı ürünlerin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi.

O ürünler şöyle:

“Altından olanlar

Pırlantalı altından olanlar

Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar”

Kararın nasıl uygulanacağı ise şöyle anlatıldı:

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli bazı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesidir.

(2) Ekli tabloda yer alan eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici diğer ülkeler menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilir.

MADDE 2- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

MADDE 3-(1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihini takip eden üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir