Deprem bölgesinde “kentsel dönüşüm” için jet yargılama usulü: 3’te 2 kuralı, yüzde 50+1 ile değişiyor

T24 Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören yapılarda kentsel dönüşümün hızlandırılmasını amaçlayan yasa teklifi, TBMM’ye sunuldu. Yasa teklifine göre, kentsel dönüşüm kararları ve hasar tespit raporlarına yönelik açılan davalarla ilgili savunma ve itiraz sürelerinin tamamı kısaltılırken, kentsel dönüşüme ilişkin yargılama sürecinin hızla bitirilmesi amaçlanıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmasını da kapsayan teklifin yasalaşması halinde daha önce mal sahiplerinin üçte iki çoğunluğuyla alınan kararlar yüzde 50+1 ile alınabilecek. 

“2 milyon bağımsız bölüm acilen dönüştürülmeli”

“Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak da bilinen ve kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Teklifi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifiyle ilgili olarak TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, ülke genelinde bulunan 36 milyon bağımsız bölümden 6 milyonunun riskli olduğunu, 2 milyonunun ise acil dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Güler, “Ülkemizi afetlere dirençli hale getirmek için tek çare, kentsel dönüşümü hızlandırmak” dedi.

Savunma verme süreleri kısalıyor

TBMM’ye sunulan yasa teklifine göre riskli yapı tespiti görev hak ve yetkileri, bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığına devredilecek. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, daha önce mal sahiplerinin üçte iki çoğunluğuyla alınan kararlar, yüzde 50+1 ile alınabilecek. Yasa teklifi, yargı süreçlerinin de hızlandırılmasını amaçlıyor. Teklife göre kentsel dönüşüm kararları ile hasar tespit raporlarına yönelik açılan davalarda ilk inceleme ve savunma verme süreleri, genel usulden daha kısa belirleniyor. 

Yürütme durdurulmasına itiraz edilemeyecek

Teklife göre dosyanın daha çabuk sonuçlanması için “savunmaya cevap” ve “cevaba cevap” aşamaları kaldırılırken, yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilen kararlara itiraz edilemeyeceği düzenleniyor. Keşif yapılması ve bilirkişi raporlarının teslim edilmesi bakımından süreler kısaltılırken, tarafların hak ve menfaatlerinin korunması bakımından zorunluluk bulunması halinde mahkemece ilk incelemeyi müteakip, savunma beklenmeksizin keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına imkân tanınacak. Bilirkişilere ilişkin itirazların rapora yapılan itirazla birlikte yapılması öngörülürken, tarafların istemi olsa dahi duruşma yapılması mahkemenin takdirine bırakılıyor. 

İstinaf aşaması da kısaltılıyor

Dosyanın; ara karar, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gereken hallerde bunların tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanması hüküm altına alınırken, elektronik tebligat adresi bulunmayan taraflara keşif ve duruşma gününün bildirilmesine ilişkin tebligatların seri yollarla yapılmasına imkan tanınıyor. İstinaf yoluna başvurma ve istinaf dilekçelerine ilişkin ilk inceleme süreleriyle istinaf dilekçesine cevap verme süresi de kısaltılırken, istinaf aşamasında kararların iki ay içinde verilmesine yönelik düzenleme yapılıyor. 

Riskli yapılar çilingirle açtırılabilecek

Öte yandan riskli yapıların tespitinin maliklerce veya kiracılarca engellenmesi durumunda, mülki idari amirden alınacak yazılı izin ile riskli yapılar, çilingir vasıtayla açtırılarak söz konusu tespit işlemi yapılabilecek. Riskli yapıların tahliyesi ile ilgili de mülki idari amirin izni ile kolluk kuvveti marifetiyle kapalı alanların açtırılması suretiyle tahliyesi ve yıkım işleminin hızlandırılması amaçlanıyor. Yıkılacak derecede riskli olan ve doğal afetlerin meydana geldiği alanlarda uygulama projesi aranmaksızın ihaleye çıkılabilecek. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir