AK Parti seçim beyannamesini açıkladı (6)

AK Parti’nin 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne yönelik beyannamesinde, terörün finansmanıyla mücadelenin derinleştirileceği, terör örgütlerinin sivil toplum, belediyeler gibi özgürlük ve kaynak alanlarını istismar etmelerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar” başlıklı seçim beyannamesinin “Güven ve İstikrarla Huzurlu Gelecek” bölümünde terörle mücadele, güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, göç yönetimi ve diğer alanlarda AK Parti iktidarları döneminde bugüne kadar yapılanlara yer verildi.

Beyannamede, seçimlerin ardından yapılacak çalışmalar, hayata geçirilecek projeler ve yeni düzenlemeler anlatıldı.

Buna göre, vatandaşların geleceğe huzurla bakması, her türlü hak ve menfaatini tam güvende hissetmesi Türkiye Yüzyılı’nın en önemli esaslarından olacak.

“İstikrarlı iç güvenlik” anlayışıyla ulaşılan kurumsal entegrasyon ve hizmet kalitesi kalıcı hale getirilecek. “İstikrarlı iç güvenlik” stratejisinin temelinde “önleyicilik” olacak, suçun işlenmesinin önlenmesi hedeflenecek. Türkiye’nin, “suçun/zararın oluşmadığı bir ülke” haline getirilmesi amaçlanacak.

Teröre karşı mücadelenin yanına terörizme karşı mücadele de eklenecek, bu alanda önemli bir zihni dönüşüm gerçekleştirilecek.

Ayrıca terörün finansmanıyla mücadele derinleştirilecek. Terör örgütlerinin, sivil toplum ve belediyeler gibi özgürlük ve kaynak alanlarını istismar etmelerine izin verilmeyecek.

Terör örgütlerinin demokratik mekanizmaları istismarına karşı demokrasi ve hukukunun güçlendirilmesine devam edilecek. Geçmişte terörden yoğun şekilde etkilenen bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerine özel destekler verilecek.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise dünyadaki arz ve pazar hareketliliği takip edilecek, sadece Orta Doğu değil, Afrika üzerinde oluşan pazarların Türkiye’ye olası etkileri de izlenerek, Latin Amerika’dan Çin’e kadar uzanan geniş bir alanda arzla mücadele politikası hayata geçirilecek.

Farkındalık çalışmaları artarak sürdürülecek. Terör örgütlerinin finansman kaynağı olarak kullanılan tüm uyuşturucu ağları ve şebekelerinin çökertilmesine devam edilecek, narkoterör mücadelesi kesintisiz şekilde sürecek.

Trafik güvenliği çerçevesinde “güvenli sistem yaklaşımı” ve “trafikte sıfır can kaybı” ilkesi esas alınarak 2050’ye kadar hiçbir vatandaşın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda faaliyetlere kararlılıkla devam edilecek. Çocuk trafik eğitim parklarının sayısı ülke genelinde artırılacak.

Yeni suç türlerine karşı önleyici kapasite geliştirilecek, suç ve suçluyla mücadelede “geç kalmamak” temel yaklaşım olacak. Suç ve suçlunun takibinde kapasite artırılacak. “Suçun oluşmasını beklemeden, caydırıcılığı suç oluşmadan ortaya koymak, güvenliğin görünür olmasını sağlamak, asayiş sahasında suça meyilli insanların istismar edebileceği bir boşluk bırakmamak” da temel stratejiler arasında yer alacak.

Düzensiz göçle mücadele sürecek

Göç yönetimi kapsamında ise “gönüllü-güvenli-onurlu geri dönüşlerin” sayısı artırılacak. Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kesintisiz ve artarak devam edecek.

Özellikle büyük şehirlerde göç kaynaklı mekansal yoğunlaşmaya fırsat verilmeyecek. Zorunlu insani gerekçelere dayanan göçler hariç, mevzuata uygun olmayan, amaçsız, kitlesel veya bireysel hiçbir göç girişimine izin verilmeyecek.

Türkiye Yüzyılı’nda muhtarlık kurumu, kalkınmanın itici güçlerinden biri olacak. Muhtarlar tarafından getirilecek toplum yararına projelere yönelik destek programları oluşturulacak.

Yeni anayasa vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sürekli geliştirilecek. Bu sisteme dair reformları da içerecek şekilde yeni anayasa öncelikler arasında yer alacak.

Çoğulcu demokrasi anlayışına uygun olarak TBMM’de genel görüşme açılması ve meclis araştırma komisyonu kurulması kolaylaştırılacak.

Yürütme organı temsilcilerinin bütçe görüşmeleri dışında da ilgili meclis komisyonlarına giderek parlamentoyu düzenli aralıklarla bilgilendirmelerini ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayacak mekanizmalar güçlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde dezenformasyonla mücadele sürdürülecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı (AA), Basın İlan Kurumu ve TRT’nin ulusal ve uluslararası yayıncılık imkanlarının, Türkiye’deki gelişmeleri, dezenformasyonla mücadeleyi, bölgesel ve küresel atılımları yansıtacak şekilde güçlendirilmesine devam edilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER), Türkiye Yüzyılı’nda dijitalleşme başta olmak üzere gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde etkinliği artırılacak.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir